RK. Parochie Sint Norbertus

Actueel

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Hoe zien wij onze parochiegemeenschap?

Ondanks alle ontwikkelingen die wij nu en in de toekomst zullen meemaken in onze geloofsgemeenschap, geeft onderstaande tekst goed weer waar wij allemaal voor staan:

Ik had een droom

Deze nacht had ik een droom, een droom van een parochie waarin mensen elkaar echt willen ontmoeten en een deel van hun levensweg samen willen gaan.

Het is een parochie waarin het woordje ‘moeten’ vervangen is door ‘mogen’. Waar eigenbelang nooit de voorrang krijgt op de belangen van de groep. Waar jong en oud ongedwongen samen leven, met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar. Daarom kunnen ze ook openhartig met elkaar praten. Over alles wat hen gelukkig maakt maar ook over hetgeen ze aanvoelen als minder gelukkig.

Het is een parochie waarin niemand wordt uitgesloten. Noch om zijn afkomst, noch om zijn taal, noch om zijn eigenheid. Iedereen wordt gewaardeerd omdat er zoveel moois te ontdekken valt in de rijkdom van de verscheidenheid.

Het is een parochie waarin het woordje ‘God’ tastbaar is in kleine, onopvallende daden van mensen, die elkaar proberen te beminnen.

Het is een parochie waar hartelijkheid voelbaar is omdat eenieder zich verantwoordelijk weet. Elk met zijn eigen inbreng, als een grote familie rond dezelfde Vader.

Toen werd ik wakker en ik besloot: ‘aan die droom wil ik voortaan van harte  meewerken’.

De Toekomst

Vóór de oprichting van de RK.Parochie St.Norbertus per 1 januari 2010 was er al een visie over de toekomst van de parochie, de “gedroomde geloofsgemeenschap”.
En… we zijn  al een heel eind op weg!
Het verhaal van die droom leest u hiernaast.
Het bestuur van de .parochie wil die droom verder realiseren, geïnspireerd door de patroonheilige van de parochie en stichter van de orde der Norbertijnen: de heilige Norbertus.
U vindt daarover meer onder het kopje “Wie zijn wij”.