RK. Parochie Sint Norbertus

parochieblad

parochieblad Drukken, vouwen, nieten en bezorgen van het parochieblad

Ongeveer 7 keer per jaar, met uitzondering van de vakantiemaanden, geeft Parochie St. Norbertus, een parochieblad uit. Dit parochieblad houdt u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van kerk en parochie. Het bevat informatie, mededelingen, (familie) berichten, boeiende artikelen over het kerkelijke leven en waar en wanneer kopij voor het volgende parochieblad kan worden ingeleverd. Voor belangstellenden, die buiten de parochiegrenzen wonen, is het mogelijk het parochieblad toegezonden te krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat.