RK. Parochie Sint Norbertus

koren

De Rk. Parochie Sint Norbertus beschikt over een tweetal gemengde koren. Het repertoire is veelzijdig. Naast meerstemmige Nederlandse missen zingen de koren o.a. ook Mozart en Haydn. Liederen uit Gezangen voor Liturgie worden aangevuld met andere mooie liederen. De koren ondersteunen beurtelings de eucharistievieringen en/of de woord- en gebedsvieringen. De uitvaartdiensten, jubileumvieringen en de huwelijksmissen worden gezongen door de op die dag beschikbare leden van beide koren. De koren hebben allemaal hun eigen ontstaansgeschiedenis en hun eigen karakter. Ze dragen er ieder op eigen manier toe bij dat de vieringen een bijzondere beleving zijn