RK. Parochie Sint Norbertus

secretariaat

ADRES
Rk. Parochie Sint Norbertus
Postadres: Kerkwijk 44 A
5258 KC Berlicum.

CENTRAAL TELEFOONNUMMER
073-503 1215
Bel bij voorkeur tijdens openingsuren: op werkdagen van 09.30 – 11.30 uur.
In spoedeisende omstandigheden blijft de parochie dag en nacht bereikbaar via dit centrale nummer.

E-MAIl

info@parochieberlicummiddelrode.nl

COORDINATOR PAROCHIECENTRUM: Petra van Rijsingen

E-MAIl

petra@parochieberlicummiddelrode.nl

WEBSITE

www.parochieberlicummiddelrode.nl

PASTORAAL TEAM, Pastor mw. L. van Vessem en Pastor Yvonne Verhoeven.  Beiden zijn als regel bereikbaar tijdens kantooruren via het parochiesecretariaat, 073-5031215.

BANKRELATIE
NL76RABO01069.06.267

PAROCHIESECRETARIAAT
Op het parochiesecretariaat kunt u een huwelijks- of jubileumviering afspreken, een misintentie opgeven, informatie krijgen over doopvoorbereiding en dopen, over vieringen-tijden, over tarieven en grafrechten. U kunt er voorbeeldboekjes lenen voor het maken van een viering of in de parochiebibliotheek teksten zoeken voor een bepaalde gelegenheid. Het maken van kopieën is mogelijk.
Verder verzorgen de medewerkers in teamverband alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden, bestellen alles wat nodig is voor het goed functioneren van de parochie  en bemannen 24 uur per dag de parochietelefoon. Zo vormen ze een schakel in de organisatie van de parochie en zijn ze de pastoor, de pastoraatsgroep en het parochiebestuur tot steun wanneer het over allerlei praktische zaken gaat. Ook werkgroepen die hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op het secretariaat. Hiertoe behoort in ieder geval het doorgeven aan de coördinator van de bezoekgroep namen van parochianen die ziek zijn of opgenomen in een verpleeghuis en graag bezocht willen worden vanuit de parochie.
Op het parochiesecretariaat kunt u ook terecht voor het maken van een afspraak met de pastor.