RK. Parochie Sint Norbertus

bestuur

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Belangrijke beleidsbeslissingen worden daar genomen in samenspraak met de pastores, de pastoraatsgroep, de beheerscommissies en de klankbordgroep
Het bestuur is ook het aanspreekpunt van de parochie voor instanties als bisdom en dekenaat.
Leden van een bestuur worden voor vier jaar benoemd door de Bisschop. Deze termijn kan maximaal één keer worden verlengd.