RK. Parochie Sint Norbertus

beheerscommissie

De beheerscommissies van de Rk. Parochie Sint Norbertus  adviseren over beheersaangelegenheden en draagt zorg dat de besluiten van het bestuur in de parochiegemeenschap worden uitgevoerd. Tot de taken behoren in elk geval  het voeren van het dagelijks beheer over kerkgebouw, pastorie, kerkhof en andere kerkelijke goederen, plus het meewerken aan het decentraal uitvoeren van het beheersmatig beleid van de pastorale eenheid.