RK. Parochie Sint Norbertus

organisatie

De Rk. Parochie Sint Norbertus in  Berlicum-Middelrode omvat een kleine 3200 gezinnen, waarvan ongeveer 2470 in Berlicum (de oude Petrusparochie) en bijna 720 in Middelrode (de oude AH.Sacramentsparochie).
De Sint Petruskerk in Berlicum zal per 1 juli 2012 worden gesloten, onder meer vanwege de hoge kosten. Het ligt in de bedoeling het gebouw te slopen en ter plaatse een nieuwe, kleinere en toekomstbestendige kerk te bouwen. In afwachting daarvan blijft de Sacramentskerk in Middelrode in gebruik. Het bestuur, bestaande uit de pastoor en 6 leden, is eindverantwoordelijk, maar wordt voor het pastoraal beleid bijgestaan door de pastoraatgroep en voor de beheersmatige zaken door de beheerscommissie.
De pastoor, drs.Ben Jansen o.praem, is vanuit zijn pastoorsfunctie voorzitter van het bestuur én van de pastoraatgroep; hij vormt tezamen met pastoraal werkende Lonneke van Vessem het pastoresteam.
Wilt u iemand van het pastoresteam, het bestuur of de adviesorganen spreken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, dat een cruciale en verbindende rol vervult in onze gastvrije parochiegemeenschap. Ook de coordinator van het parochiecentrum kunt u benaderen per mail of via het algemene nummer van het secretariaat Petra van Rijsingen petra@parochieberlicummiddelrode.nl
Verder zijn er (naast 5 koren) een kleine 350 vrijwilligers actief, verdeeld over plm. 60 werkgroepen.
Bestuursleden, leden van de pastoraatgroep en de beheerscommissie voeren periodiek overleg met vertegenwoordigers van relevante werkgroepen.
Regelmatig wordt een parochieavond gehouden over belangrijke thema’s, waaronder de toekomstige ontwikkelingen.
Verdere informatie over de adviesorganen, de koren, de werkgroepen en andere organisatorische gegevens vindt u via de links hiernaast.