RK. Parochie Sint Norbertus

ziekenzalving

Zoals er voor ons aan het begin van ons leven het doopsel is, zo is er in de herfst van ons leven het sacrament van bemoediging: de ziekenzalving. Dan kijken we meer terug en danken God voor het leven, zoals het geweest is. De ziekenzalving kan in eigen kring gevierd worden, maar het kan ook in een gezamenlijke kerkdienst.

Verzoeken voor een ziekenzalving kunnen worden doorgegeven aan het parochiesecretariaat: 503 1215.

Een keer per jaar houdt de parochie in samenwerking met verzorgingshuis Berlerode een gezamenlijke ziekenzalving

Waarom een gezamenlijke ziekenzalving?

Omdat sacramenten toch ook vieringen zijn van de gemeenschap. Net zoals de eucharistie: die vieren wij ook niet in ons eentje, allemaal apart; die vieren wij als gemeenschap. Het gezamenlijk vieren van de ziekenzalving heeft ook het effect dat de angst die men vroeger voor dit sacrament had, gaat verdwijnen. Het is in de verste verte geen doodsaankondiging.

Een oudere mevrouw zei een keer tegen de pastoor: ‘Ik ben er heel blij mee, ik ben nu veel geruster’.