RK. Parochie Sint Norbertus

biecht

Al waren er tweeduizend engelen,

ze zouden u geen absolutie kunnen geven.

Maar iedere priester, ook de geringste, kan dat.

Hij kan zeggen: “ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven”.


De biecht, ook wel boetesacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. In dit sacrament kan de priester in Christus’ naam zonden vergeven. De biecht wordt gebaseerd op de woorden die Jezus Christus heeft gericht tot zijn Apostelen op de dag van Zijn Verrijzenis:  “Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. Wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven”. (Joh. 20,23)

Indien u wenst te biechten dan kunt u hiervoor de coördinator van het secretariaat benaderen Petra van Rijsingen : 06-21271389