RK. Parochie Sint Norbertus

vieringen sacramenten

De Sacramentele vieringen zijn voor de geloofsgemeenschap die wij samen vormen belangrijke uitdrukkingsmomenten van ons samen op-weg-zijn als gelovigen.
Het zijn ook persoonlijke verdiepingsmomenten waarbij wij de belangrijke gebeurtenissen in het leven leren zien en beleven naar hun diepere religieuze en christelijke betekenis.
Zo vieren we het geboren worden (het doopsel), het groeien tot volwassenheid (in de eucharistieviering, het vormsel en de biecht, het huwen).
We kunnen, als we ziek of oud worden, vragen om gezalfd te worden met olie. Zie ook het hoofdstuk ziekenzalving