RK. Parochie Sint Norbertus

Oudjaarviering

We sluiten het jaar af altijd in onze parochiekerk.  In een oudejaarsviering op maandag 31 december om 19.00 u. hierin kijkt de voorganger terug op het voorbije jaar. Hij maakt hierbij gebruik van de gegevens die bekend zijn op het parochiesecretariaat.
Aansluitend is er koffie en warme chocolademelk met oliebollen achter in de kerk.