RK. Parochie Sint Norbertus

gemeenschapsopbouw

Door samen met liturgie, diaconie en catechese bezig te zijn, bouwen we aan onze gemeenschap, worden we samen kerk.

Vroeger kenden de mensen elkaar en kwam je elkaar overal tegen. Dit gaf het gevoel van een onderlinge band. We leven nu echter in een tijd waarin iedereen steeds drukker lijkt te worden en de maatschappij steeds verder individualiseert.
Het samenkomen tijdens de vieringen en het leggen en onderhouden van contacten na de vieringen en in de parochie zijn dan ook belangrijke momenten om de band met elkaar te behouden en te versterken.
 
Gemeenschapsopbouw kan omschreven worden als vorming, vernieuwing en versterking van groepen gelovigen. Het gaat dan niet enkel om een verzameling van individuele christenen, maar om een netwerk van relaties tussen gelovigen en groepen gelovigen.

In ons programma van Omgekeerd Huisbezoek proberen we een aanbod te doen van diverse lezingen, cursussen en samenkomsten aan een grote groep van niet alleen parochianen maar iedereen die hier interesse in stelt. De folder van dit programma is te verkrijgen via het parochiesecretariaat.

Het contact met de scholen verloopt via onze pastoraatsgroep. Ook de werkgroepen die zich bezig houden met onze jeugdige parochianen hebben regelmatig contact met de 4 basisscholen in onze parochies.

De deuren van onze kerken stellen we graag open voor iedereen. Zo is er een fijne samenwerking tussen de deelnemers aan het Atelier van Viataal in ons dorp.