RK. Parochie Sint Norbertus

diaconie

Zorg voor elkaar en met name voor de mensen die het moeilijk hebben is erg belangrijk. God mensen nabij zijn en in navolging daarvan werken wij aan rechtvaardigheid en menswaardigheid. Dit brengen we tot uitdrukking in de diaconie.
We willen proberen om een gemeenschap te zijn die dit tot uiting laat komen in al ons doen en laten.

Onder diaconie horen naast de parochiële bezoekgroep, de werkgroepen of contactpersonen die zich bezighouden met rouwverwerking, vastenactie, vredesweek, solidaridad, amnesty en vluchtelingenzorg.