RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Diensten tijdens de goede week :

Donderdag 17 april: Witte Donderdag Eucharistieviering  Koor : GKM

Vrijdag 18 april :   15.00 uur Kruiswegmeditatie

19.00 uur : Goede Vrijdagviering Koor GKB

Zaterdag 19 april :  19.00 uur: Gezinsviering   /paaswake  Koor : Jeugdkoor Swizing

21.00 uur : Paaswake, Koor GKM

Zondag 20 april :  9.30 uur 1e Paasdag   Koor GKB

Maandag 21 april: 9.30 uur 2e Paasdag/ Gildemis Koor GKB

Het parochieblad voor Pasen is weer uitgekomen. Klik hier

Belangrijk nieuws voor de Parochie:

Extra Nieuwsbrief 27 februari : I.v.m. het definitieve besluit van het bestuur om de activiteiten rondom nieuwbouw en/of verbouwing Petruskerk te stoppen  is er een extra nieuwsbrief geschreven. Een uitgebreidere versie van deze informatie vindt u wanneer u hier klikt.

Extra Nieuwsbrief 6 maart

Belangrijk nieuws voor de Parochie vanuit het Bisdom

1. Brief van het Bisdom

Persbericht

3. Brief van het bestuur aan het Bisdom

4. Rapport van Henk Linders en Wim Geukemeijer

Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de Brug
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Besluit  Petruskerk
  • Overwegingen bestuur
  • Plan Comite
  • Standpunt Bestuur
  • Agenda

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom zijn  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp