RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

De openluchtviering zal zoals het er nu voorstaat gewoon in de open lucht plaats vinden!!

Door technische problemen bij de verhuizing van het parochiesecretariaat naar 44 A kan het zijn dat we even niet bereikbaar zijn. Voor uitvaarten bel : 06-53647022Voor andere vragen bel : 06-21271389

Oecumenische  Openluchtviering op 21 juni a.s.

Zonder dak? Onder dak!
Neemt u uw eigen stoel mee?!
Op zondag 21 juni, de langste dag van het jaar, zal er bij het grasveld aan de Wezelhage en de Bosuilhage, dichtbij het Schuurkerkpad,  een oecumenische openluchtdienst worden gehouden.
Dit is een kerkdienst op initiatief van de R.K. Parochie van Berlicum en Middelrode en van de protestantse Samen op Weg Gemeente Berlicum-Rosmalen.
In voorgaande jaren zijn er enkele vieringen in de open lucht gehouden op Engelenstede. De aanleiding om dat dit keer in de dorpskom van Berlicum te doen, is ingegeven door het feit dat de beide kerken een jubileum te vieren hebben. De R.K. St.Norbertusparochie bestaat 775 jaar en de protestantse gemeente vierde kort geleden haar 200-jarig bestaan.
Op het genoemde grote grasveld dichtbij het Schuurkerkpad zijn op de grond de contouren zichtbaar van de R.K. schuilkerk die hier van 1676 tot 1837 heeft gestaan. Later werd de St.Petruskerk gebouwd. Het is dus een bijzondere plaats in de kerkgeschiedenis van Berlicum.
Het thema van de openluchtdienst is: “Zonder dak? Onderdak!”
De dienst begint om 10 uur en zal iets meer dan een uur duren.
Daarna is er nog volop de tijd om elkaar te ontmoeten.
Het geheel wordt besloten met een pannenkoekenfestijn, met behulp van een zg. pannenkoekencarrousel. Alle kinderen uit de wijde omgeving zijn van harte welkom!
De beide kerkgemeenschappen zullen er zich voor inspannen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
Bij slecht weer kan het zijn dat we ons genoodzaakt zien uit te wijken naar de R.K.kerk in Middelrode. Ook daar zijn dan na afloop pannenkoeken!
Raadpleeg eventueel een van de hieronder genoemde websites.
http://www.parochieberlicummiddelrode.nl/
http://www.sowberlicumrosmalen.nl/

Het parochieblad voor Pinksteren is weer uit. Klik hier

Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de brug: zie donderdag 21 mei
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Zonder dak ? Onderdak?
  • Kerkbijdrage ? Waarom?
  • Onze vormelingen
  • Opknapbeurt pastorie
  • Agenda

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom.  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp