RK. Parochie Sint Norbertus

Actueel

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Kijk en uitlegviering voor de eerste communicanten: Zondag 5 februari om 9.30 uur

Carnavalsviering: Zondag 26 februari 10.11 uur:

Het thema van deze 28e carnavalsviering is: Goed gemutst, door muziek gedragen.De hofkapellen zullen zich hier laten horen. Het  ad hoc koor de Toonzetters o.l.v. Petra van Rijsingen en begeleid op de piano door Huub Sperber  zullen tijdens deze viering zingen. Indien u graag mee wilt zingen in dit koor kunt u zich opgeven voor de repetities op dinsdag 21 februari en donderdag 23 februari van half 7 tot  kwart voor 8. U kunt zich aanmelden op het secretariaat: 073-5031215 van maandag t/m vrijdag tussen half 10 en half 12

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of

info@parochieberlicummiddelrode.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

-Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp