RK. Parochie Sint Norbertus

Actueel

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Behoud van onze aarde

Op 27 november start de adventsperiode. Het thema is : Behoud van onze aarde. Iedere zondag verzorgd de diakoniegroep een speciaal onderwerp tijdens de vieringen. Voor de 27e gaat het om watervoorziening in Sri Lanka in samenwerking met onze dorpsgenoot Jan van der Steen.

Inzameling voedselactie

Op zaterdag 3 en 10 december zal ook dit jaar vanuit de parochie samen met de Vincentiusvereniging een inzamelingsactie gehouden worden  van levensmiddelen. Er is behoefte aan 200 voedselpakketten. Deze zijn bestemd voor mensen die het echt nodig hebben in onze omgeving We willen er graag voor zorgen dat iedereen warme en gezellige kerstdagen kan vieren.  Van 9.00 uur tot 15.00 uur kunnen de levensmiddelen daar ingeleverd worden op het Mercuriusplein. Uw hulp hebben we hard nodig!!

Kerststal 2016

Het thema voor de kerststal van Berlicum/Middelrode is dit jaar: Eén in Barmhartigheid. De kerststal zal dit jaar bijtijds gezet worden. Daardoor is het mogelijk om met groepen de kerststal te bezichtigen. Dit kan alleen op afspraak. Tijdens 1e en 2e kerstdag is bezichtiging eveneens mogelijk vanaf na de viering in de kerk  tot 15.00 uur

Parochieblad Allerzielen 2016  Klik hier

N.b. : in het parochieblad van allerzielen staat vermeld dat er op 18 december een eucharistieviering zal zijn. Dit zal echter een woord en gebedsdienst zijn.

Heilig jaar

Informatie over het heilig jaar van Barmhartigeheid kunt u vinden op: www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl  en voor de activiteiten in              de St Jan basiliek in Den Bosch: www.mariajohannes.nl.

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of

info@parochieberlicummiddelrode.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

-Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp