RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Donderdagochtend 3 september 2015 ontvingen wij het bericht,  dat na een lang en rijk leven op bijna 94 jarige leeftijd is overleden onze

emeritus pastoor W. Pulles o.praem

Tot 1996 was hij pastoor van de parochie Sint Petrus Stoel in Berlicum.

Oud pastoor Pulles is geboren op 6 september 1921 en op 5 augustus 1956 tot priester gewijd. Van november 1958 tot februari 1959 werkte hij als kapelaan in de Sacraments parochie te  Middelrode. Van 1959 tot 1967 was hij kapelaan in de parochie Sint Petrus Stoel te Berlicum. In 1977 kwam hij terug in Berlicum waar hij als pastoor werkzaam was tot 1996. Binnen en buiten de parochie was hij een zeer geliefd en markant persoon.

Wij zijn zeer dankbaar voor al het goede dat hij aan onze parochiegemeenschap heeft gegeven. Na zijn afscheid als pastoor heeft hij nog tot begin 2015 onze en diverse andere parochies ondersteund.

Samen met familie, medebroeders en vrienden zullen wij zijn leven gedenken tijdens de avondwake op dinsdagavond 8 september om 19.30 uur in de Sacramentskerk in Middelrode.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de kerk van de abdij van Berne te Heeswijk op woensdag 9 september 2015 om  11.00 uur.

Namens parochiebestuur, pastoresteam en vrijwilligers

van de R.K. Parochie Sint Norbertus, Berlicum/Middelrode

H. Boldewijn                                                      B. Pennings

Vice-voorzitter                                                  Penningmeester

  Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

  Welkom !

  Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

  We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

  - Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

  - In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom.  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

  U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

  wp ontwerp