RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Vastensoep en daarna Film in de Rots

Dit jaar zal er opnieuw een vastenmaaltijd georganiseerd worden. Deze bestaat uit een eenvoudige maaltijd van soep met brood en de opbrengst van deze maaltijd is bestemd voor ons vastenproject in India.

Na de maaltijd zullen we de volgende film laten zien:

Film: Jagten : Thomas Winterberg

Wanneer kleuterleider Lucas door de 5 jarige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp beginnen zich tegen hem te keren. De eens zo hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit is verklaard.

Waar: De Rots

Wanneer : Dinsdag 17 maart

Tijd: Vastensoep 18.00 uur vervolgens Film 19.30 uur

Kosten : vastensoep + film: totaal 7,50

Een extra bijdrage voor het vastenproject is uiteraard welkom

U kunt zich opgeven op het parochiesecretariaat : 073-5031215 of mailen naar parochieberlicummiddelrode@home.nl

Ziekenzalving  dinsdag 17 maart om 14.30 een gezamenlijke ziekenzalving in het restaurant van Berlerode met aansluitend koffie en thee. U hoeft zich niet op te geven maar bent van harte welkom. Indien u opgehaald wenst te worden dan kunt u dat melden op het parochiesecretariaat .

Het parochieblad voor de 40 dagen tijd is weer uit. Klik hier

Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de brug
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Nieuwe visie
  • Dorst?!
  • Meemaken en d’r bij zijn
  • Dank je wel vrijwilligers
  • Agenda

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom zijn  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp