RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Het nieuwe parochieblad voor Allerzielen is uit

Parochieavond : Woensdagavond 5 november om 19.30 uur zal er een parochieavond plaatsvinden  waarin het onderwerp intensieve samenwerking van  de parochies Heeswijk Dinther, Loosbroek, Berlicum, Middelrode centraal staat.De uitnodiging hiervoor vindt u als u hier klikt

Op zaterdag 8 november vieren we Sint Maarten samen met de kinderen door een lampionnenoptocht om 17.00 uur   Een uitnodiging hiervoor vindt u  als u hier klikt

Aanmeldingsformulier voor de vormelingen van 2015 kunt u hier downloaden. U kunt uw kind  aanmelden tot 30 oktober

Het nieuwe parochieblad voor de zomer  is uit.  klik hier

Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de brug
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Petruskerk…. werk aan de winkel
  • Keuze maken : het vormsel
  • 1e communie
  • Sint Maarten.
  • Agenda

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom zijn  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp