RK. Parochie Sint Norbertus

Actueel

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Vanaf 1 april  2017 Parochie Heilige Augustinus

Vanaf 1 april 2017 kunt u terecht voor informatie op onze nieuwe website.: www.parochieheiligeaugustinus.nl

Mocht u er tegen aan lopen dat een van de nieuwe mailadressen niet goed werkt: u kunt voorlopig ook het oude adres nog gebruiken. Als u het ons laat weten kunnen wij actie ondernemen om het te herstellen.

Het nieuwe adres voor het centrale secretariaat is:

info@parochieheiligeaugustinus.nl

Het oude adres is :

info@parochieberlicummiddelrode.nl

Het nieuwe adres is:

berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

-Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp