RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Vieringen met kerstmis en Oud en Nieuw in de kerk aan de Driezeeg 38 in Middelrode

Woensdag 24 december :

17.00 uur : Peuter/kleuterviering  : Kinderen mogen een zelfgemaakte ster meenemen als cadeautje voor het kerstkindje

19.00 uur : Gezinsviering  met ad hoc kinderkoortje  :  klik hier voor de uitnodiging

21.00 uur : Nachtmis : Met GKM

Donderdag 25 december :1e kerstdag

10.00 uur  Eucharistieviering    / Bernard Kersten

Vrijdag 26 december : 2e kerstdag

10.00 uur Woord en Gebedsdienst

Woensdag 31 december :

10.00 uur  Woord en Gebedsdienst Oudjaarsviering . Aansluitend warme oliebollen , chocolademelk en koffie

Donderdag 1 januari

10.30 uur Eucharistieviering met aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de Moerkoal tot 13.00 uur
De problemen met de E-Mail zijn inmiddels opgelost.


Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de brug
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Kerststal 2014: Houdt elkaar vast
  • Geslaagd Ceciliafeeest
  • Jubilarissen GKM
  • Stoelen Moerkoal
  • Agenda

Het parochieblad voor Kerstmis is uit: klik hier

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom zijn  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp