RK. Parochie Sint Norbertus

Onze visie:

Wilt u meer weten over het beleid, gericht op de toekomst van de parochiegemeenschap?

Hierover leest u meer op onze toekomst en onze droom.

Onze parochie: Open, actief en onderweg

Oecumenische viering  zondag 25 januari om 10.00 uur. Het thema voor deze dienst is : ” Dorst”

Oproep voor het oecumenisch koor voor 25 jan: Klik hier voor de uitnodiging om deel te nemen aan het koor.   Repetities vinden plaats op dinsdagavond 6 januari ,  13 januari en 20 januari van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Kiem, de benedenruimte van de samen op weg kerk

Oproep voor lekkers bij koffie/thee voor 25 jan:  Na de dienst van 25 januari willen we iedereen na afloop van de dienst graag iets lekkers bij de koffie aanbieden. Wie wil ons helpen met het bakken van een cake, kruidkoek, cupcakes,of wat je maar wil maken. Graag doorgeven aan Petra van Rijsingen  per mail: petra@parochieberlicummiddelrode.nl of per telefoon: 06-21271389. Op 25 januari kan hetgeen je gebakken hebt  afgegeven worden achter in de kerk voor de viering die om 10.00 uur begint. Vooraf  is er ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Alvast onze hartelijke dank !!

Zondag 15 februari  10.11: Carnavalsviering met als thema: “meemaken en d’r bij zijn” in de kerk van Middelrode

Uitnodiging om deel te nemen aan het carnavalskoor : The Jigsaw singers : Klik hier Het koor staat o.l.v. Petra van Rijsingen en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Huub Sperber. Repetities vinden plaats op dinsdag 10 februari en op donderdag 12 februari  van 18.30 uur tot 19.45 uur in de Rots, Kerkwijk 44  in Berlicum


Iedere derde week van de maand kunt u nieuws uit onze parochie lezen in de brug
U zult de volgende onderwerpen aantreffen:
  • Kerststal 2014: Houdt elkaar vast
  • Geslaagd Ceciliafeeest
  • Jubilarissen GKM
  • Stoelen Moerkoal
  • Agenda

Het parochieblad voor Kerstmis is uit: klik hier

Vragen of suggesties:? Laat het ons weten via het parochiesecretariaat: Tel : 0735031215, Geopend tussen op maandag en donderdag 9.30 uur en 11.30 uur m.u.v de vakanties of Parochieberlicummiddelrode@home.nl

Welkom !

Van harte welkom op de website van de R.K. Parochie Sint Norbertus in Berlicum-Middelrode. Onze parochie is per 1 januari 2010 onstaan door fusie van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.

We willen een gemeenschap zijn waarin plaats is voor ieder die zich daarmee verbonden voelt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging of geaardheid. Een parochie waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven.

- Wij willen u graag ontmoeten tijdens onze vieringen in welke vorm dan ook, dan wel  tijdens één van de inspirerende bijeenkomsten in ons parochiecentrum De Rots. U bent welkom op het secretariaat in de voormiddag op elke werkdag buiten de schoolvakanties.

- In weerwil van de gastvrijheid die wij willen uitstralen heeft ook onze parochie te maken met een terugloop van het aantal kerkbezoekers én een terugloop van inkomsten en dat bij een toename van de uitgaven. Dat betekent dat we geen twee kerkgebouwen in stand kunnen houden en dat  met name de Petruskerk niet meer functioneel is in deze en de toekomstige tijd. Bovendien vergt die kerk een onverantwoord bedrag voor (groot) onderhoud. Wij willen de Petruskerk daarom slopen. De plannen voor een nieuw te bouwen kerk zijn vanaf maart dit jaar afgeblazen door het bisdom zijn  Vanaf 1 juli 2012 is de Petruskerk definitief gesloten.  Alle parochianen van Berlicum en Middelrode  wonen de vieringen bij  in de Sacramentskerk in Middelrode

U vindt meer over ons als u klikt op ‘wie zijn wij’.

wp ontwerp